Udržitelnost materiálů pomocí metody LCA

Posuzování materiálů z hlediska jejich celkového dopadu na životní prostředí se musí opírat o exaktní a vědecké metody. Právě jednou takovou metodou je posuzování životního cyklu (LCA), kterou se od letošního roku budou díky grantu Evropské unie #Erasmus+ zabývat i konzultanti matériO Prague. Metoda LCA umožňuje odhalit často nečekané environmentální dopady produktů, protože se komplexně zabývá celým životním cyklem, od výroby až po konec života. Díky částečné softwarové automatizaci se mohou s touto metodikou jednoduše seznámit i architekti, designéři nebo manažeři, kteří by rádi udržitelnost začlenili do své praxe. V rámci grantu se připravuje vzdělávací metodika, modelové případy a bezplatné školení pro lidi z různých odvětví a oborů, které pomohou firmám k udržitelnému rozvoji a přechodu na cirkulární ekonomiku. matériO Prague na výzkumu spolupracuje se svým zahraničním partnerem, francouzskou konzultační agenturou Hyloh.
Přejít nahoru