Webové členství

5 600 /rok + DPH
 • 1 licence do online databáze matériO
 • bez neomezeného vstupu do showroomu matériO v Praze
 • bez vstupu na semináře Towards New Materiality
 • bez slevy na rešerše a semináře na míru

Plné členství

9 600 /rok + DPH
 • 1 licence do online databáze matériO
 • neomezený vstup do showroomu matériO v Praze pro 1 osobu
 • vstup na semináře Towards New Materiality pro 1 osobu
 • bez slevy na rešerše a semináře na míru

Firemní členství

28 600 /rok + DPH
 • 4 licence do online databáze matériO
 • neomezený vstup do showroomu matériO v Praze pro 4 osoby
 • vstup na semináře Towards New Materiality pro 2 osoby
 • sleva 15 % na rešerše a semináře na míru

Prosíme studenty a školy, aby nás kontaktovali pro individuální nabídky.

Online databáze matériO

Databáze obsahuje již téměř 10 000 materiálových karet, ve kterých je popis materiálu, kontakt na výrobce, fotografie výrobku, i jeho dostupnost v jednotlivých showroomech matériO. V databázi se vyhledává pomocí klíčových slov v angličtině nebo francouzštině. Je zde také možnost vytvářet složky dle projektů nebo témat. Vstup do elektronické databáze je dálkový z PC objednatele a je nepřenosný.

Showroom matériO Prague

K dispozici je zde více než 4 000 fyzických vzorků materiálů, které jsou rozdělené do 10 materiálových skupin. Každý vzorek je označený štítkem s krátkým popisem a lokalizačním kódem propojeným s online databází matériO. Pražský showroom se nachází na adrese Říčanova 19, Praha , 169 00. Před každou návštěvou je nutné se objednat nejméně 24 hodin před plánovanou návštěvou na emailu info@materio.cz nebo na tel. +420 739 471 317.

Towards New Materiality

Cyklus čtyř intenzivních seminářů vás provede klíčovými tématy, které ovlivní budoucnost produktů i služeb: No More Waste, Bio-Solutions, Digital Craft a Sensory Experience. Materiály a způsob, kterým s nimi nakládáme, přináší odpovědi na nejrůznější výzvy. Od narůstajícího množství odpadů a ztenčujících se zásob neobnovitelných surovin až po měnící se hodnoty a životní styl spotřebitelů. Zjistěte, jak mohou pozitivně ovlivnit váš produkt, projekt či službu. Své know-how vám předají konzultanti matériO Prague ve 4 intenzivních seminářích.

Samozřejmostí je přednostní rezervace míst na akce pořádané nebo spolupořádané matériO Prague.

Vzdělávání

1. Semináře a školení

Systematické vzdělávání nejen v oblasti inovativních materiálů, ale také semináře zaměřené na udržitelnost a cirkulární navrhování. Součástí seminářů jsou také ukázky fyzických vzorků materiálů. Připravujeme:
 • systematické vzdělávání pro školy a firmy
 • trendové semináře (Materiálové trendy pro produktový design, …)
 • tématické přednášky (Inovace v technických textiliích, Biomimicry, …)
 • semináře TOWARDS NEW MATERIALITY
 • vzdělávání v oblasti udržitelnosti materiálů
 • přednášky zahraničních odborníků

2. Sustainability workshop

Jaké jsou hlavní výzvy environmentální udržitelnosti a proč je řešit? Které metody lze využít pro posuzování dopadů na životní prostředí v oblasti materiálů a produktů? Jak předcházet greenwashingu a orientovat se v ekoznačení?

Sustainability workshop provede účastníky komplexní problematikou environmentální udržitelnosti. Rozvine jejich schopnost brát toto hledisko v potaz jak při výběru materiálů, tak i samotném navrhování produktů. Poskytne základní orientaci v metodách, které umožňují posuzovat dopady na životní prostředí napříč celým životním cyklem produktu. Na případových studiích objasní, pro jaké procesy a oblasti fungování firmy mohou tyto metody znamenat největší přínos.

Firemní členství matériO Prague obsahuje  slevu 15% na rešerše a vzdělávání.

Hledání optimálních materiálových řešení dle zadaní a požadavků klienta. Součástí je úvodní a závěrečná konzultace. Výstup v tištěné či digitální formě. V českém nebo anglickém jazyce.

Rešerše mohou zahrnovat:

 • výčet relevantních materiálů
 • technické parametry
 • informace o ceně, min. množství pro odběr
 • kontakty na výrobce či distributory
 • fyzické vzorky
 • další parametry dle domluvy
 • závěrečné posouzení

Firemní členství matériO Prague obsahuje  slevu 15% na rešerše a vzdělávání.

Scroll to Top