matériO Prague

Inovace, inspirace, transfer technologií, materiálové trendy… NEZÁVISLE a bez předsudků. To je matériO!

Knihovny matériO jsou určeny všem profesionálům z kreativních oborů, jako je architektura, design, výtvarné umění, multimédia, scénografie, marketing, módní průmysl, grafika, řemeslná výroba atd. Inspiraci zde mohou načerpat i studenti, učitelé, vědci a vývojové týmy. První z nich byla založena v roce 2000 v Paříži Quentinem Hirsingerem.

Cílem knihovny matériO Prague, která funguje od roku 2011, je poskytovat (nejen) odborné veřejnosti informace i fyzický kontakt s novými materiály a vytvořit pro návštěvníky inspirativní prostředí. Knihovna materiálů slouží jako styčná plocha mezi tvůrčími obory, jako jsou architektura, design, móda, výtvarná umění, a vědou a výzkumem, ale také mezi výrobci materiálů a jejich uživateli. Usnadňuje tak orientaci ve složité problematice materiálů a technologií, které se v dnešní době prudce rozvíjejí. Knihovna se kromě každodenního konzultačního servisu věnuje také organizaci výstav, seminářů a workshopů věnovaných materiálům.

ONLINE DATABÁZE

Naše online databáze obsahuje přes 8000 materiálových karet.

VZORKY MATERIÁLŮ

V naší sbírce najdete přes 2000 fyzických vzorků, které si můžete prohlédnout a osahat.

ŠUMNÁ BIBLIOTHÉKA

V matériO Prague máme i obsáhlou knihovnu s více než 700 knižními tituly.

SEZNAM KNIH

PORADENSTVÍ A SEMINÁŘE

Pravidelně pořádáme semináře s tématy, které vás zajímají.

matériO Prague provozuje společnost Happy Materials, za kterou stojí už více než 10 let Lucie Havlová a Tomáš Hendrych. Jejich dlouhodobý zájem o materiály vyústil v roce 2011, za podpory EU, v založení knihovny materiálů. Ze zázemí knihovny pak v roce 2013 vzešel i on-line magazín Material Times, který s knihovnou pojí společná témata nových materiálů a technologií, přenesená do širších souvislostí. Jeho obsah je volně dostupný na webu materialtimes.com.

Lucie Havlová je absolventkou VŠCHT Praha se specializací na zpracování polymerů. Po studiu pracovala 15 let pro britskou chemickou společnost ICI, kde zodpovídala za technický  prodej polymerů ve východní Evropě. Happy Materials založila s kolegou Tomášem Hendrychem v roce 2005. V letech 2010 – 2012 řídila otevření pražské a bratislavské pobočky materiálových knihoven matériO.  V letech 2012 -2014 koordinovala mezinárodní projekt, který mapoval výrobce inovativních materiálů v Evropě. Spoluorganizovala mnoho vzdělávacích akcí a výstav o materiálech pro tvůrčí profese.

Tomáš Hendrych vystudoval pantomimu na HAMU a poté se léta věnoval herectví a choreografii. Následovala pozice ředitele televizní produkce v mezinárodní reklamní agentuře a později režie krátkých filmů a televizních či rozhlasových spotů ve vlastní firmě. Po založení Happy Materials v roce 2004 směřuje většinu aktivit na spolupráci s kreativní sférou. Byl kurátorem a producentem několika úspěšných putovních výstav, např. o architektuře či materiálech, a v poslední době se věnuje výstavám ateliérového skla. V Happy Materials působí jako kreativní a finanční ředitel.